Wahai Ikhwah Sekalian

Posted by Pencari Cahaya Dalam Misi Mencari Cahaya Ilahi

Ya ayuhal ikhwah, Antum perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan batu dan air yang mengalir di sungai ini. Antara batu dan air tidak ada pertikaian di antara mereka. Batu tidak pernah mengatakan, ‘Hai air kenapa bunyimu terlalu keras’ Atau air mempersoalkan, ‘Batu, kenapa kau ada disini.’ Tidak ada persengketaan diantara mereka; Mana hak saya… Mana kewajiban kamu… Tapi kenapa kita tidak mau mengambil ‘ibrah dari batu dan air? Kenapa kita mulai bercerai-berai, memikirkan ini hakku… ini hak saya… Ini kewajibanku… Itu kewajibanmu… Malu kita semua pada batu dan air! Ini saatnya antum semua bersatu, bekerjasama dalam ukhuwah Islamiyah… Allahu Akbar!

Featuring Post Example

Posted by TheBlogTemplates On Month - Day - Year

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Aliquam pharetra. Nulla in tellus eget odio sagittis blandit. Maecenas at nisl. Nullam lorem mi, eleifend a, fringilla vel, semper at, ligula. Mauris eu wisi. Ut ante dui, aliquet nec, congue non, accumsan sit amet, lectus. Mauris et maur...

Featuring Post Example

Posted by TheBlogTemplates On Month - Day - Year

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Aliquam pharetra. Nulla in tellus eget odio sagittis blandit. Maecenas at nisl. Nullam lorem mi, eleifend a, fringilla vel, semper at, ligula. Mauris eu wisi. Ut ante dui, aliquet nec, congue non, accumsan sit amet, lectus. Mauris et maur...

Featuring Post Example

Posted by TheBlogTemplates On Month - Day - Year

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Aliquam pharetra. Nulla in tellus eget odio sagittis blandit. Maecenas at nisl. Nullam lorem mi, eleifend a, fringilla vel, semper at, ligula. Mauris eu wisi. Ut ante dui, aliquet nec, congue non, accumsan sit amet, lectus. Mauris et maur...

Featuring Post Example

Posted by TheBlogTemplates On Month - Day - Year

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Aliquam pharetra. Nulla in tellus eget odio sagittis blandit. Maecenas at nisl. Nullam lorem mi, eleifend a, fringilla vel, semper at, ligula. Mauris eu wisi. Ut ante dui, aliquet nec, congue non, accumsan sit amet, lectus. Mauris et maur...

Ku jejaki alam dalam mencari redhaMu, ku tempuhi dugaan dalam menikmati suruhanMu, ku menangis kerana mengingatkan diriMu.....Temukankanlah si Pencari Cahaya dengan NurMu ya Allah, Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyanyang

Bekal apa yang harus dimiliki Dai’e?

Dicatat oleh Pencari Cahaya (PC) On Ahad, Oktober 31, 2010 0 ulasan
1. Sifat2 yang dimiliki Rasulullah
a. Siddiq
b. Amanah
c. Tabligh
d. Fatonah

2. Tsaqafah Daiyah
a. Tsaqafah Islamiyah (pengetahuan tentang al-Quran, Sunnah, tafsif, usul fiqh dan b. ajaran agama yang lain).
c. Tsaqafah tarikhiyah (pengetahuan mengenai sirah dan sejarah Islam dan memahaminya)
d. Tsaqafah lughawiyah wal adabiyah (mengetahui pelbagai bahasa dan adat2 terutamanya bahasa Arabdan English dan kehidupan mad’u itu sendiri)
e. Tsaqafah Insaniyah (pengetahuan tentang akhlak, perilaku manusia)
f. Tsaqafah Ilmiyah (pengetahuan yang pelbagai)
g. Tsaqafah Waqiiyah (pengetahuan mengenai masalah kontemporari dan gunakan setempat untuk sesuaikan metode dakwah itu sendiri tanpa menentang kehidupan yang berlaku)

3. Keterampilan
“dan jika mereka menghendaki untuk berangkat, tentulah merekamenyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu…”
At-Taubah (9):46
4.Penguasaan Madah Dakwah
Sebagai daiyah harus memahami serta mengusai madah dakwah, kerana sebagai salah satu persiapan untuk melaksanakan dakwah di lapangan.Jangan sampaivkebenaran kepada mad’u tetapi dai’e sendiri belum memahaminya. Lihat al-Anfal (8):60
“PEMENANG keluarmengalami risiko dan membuat banyak hal terjadi. Mereka menyedari bahawa kesempatan hanya datang mengetuk pintu satu atau dua kali.Dan mereka bersedia mengambil tindakan atas impian.”
“Islam pada awal datangnya adalah asing, suatu masa Islam akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan. Sahabat bertanya (ya Rasulullah! Siapakah yang diasingkan itu?) Rasulullah menjawab mereka adalah orang2 yang melakukan perbaikan (buat dakwah) sedangkan orang laun membuat kerosakan”.

Read more...
Reaksi: 

Siapakah dai’e dan da’iyah itu?

Dicatat oleh Pencari Cahaya (PC) On Ahad, Oktober 31, 2010 0 ulasan
Secara etimologi: Dai’e adalah orang yang menyeru, mengajak, mengundang (berdakwah) mad’u ke dalam apa yang disampaikanoleh dai’e tersebut.

Secara terminologi: Dai’eadalah orang yang telah melakukan kontrak sosial (syahadatain) dengan Allah dan nyatalah statusnya sebagai seorang muslim dengan melakukan aktiviti dakwah untuk mengajak manusia kepada Islam dan mengingkari thoghut.lihat an-Nahl (16):125

Di mana amal soleh:

1. Berjuang untuk membangun Daulah Islam (DI) dan keadilan.
2. Membuat kemaslahatan bagi umat Islam dan manusia umumnya
3. Memberi peringatan
4. Dai’e yang membentuk masyarakat permanent , terkait dan terikat serta menjunjung tinggi hukum Allah.“Akhi wa ukhti, jangan jadikan dakwah sebagai sebuah beban tapi jadikanlah dakwah sebuah kewajipan dan keperluan”.
Read more...
Reaksi: 

Tujuan Dakwah

Dicatat oleh Pencari Cahaya (PC) On Ahad, Oktober 31, 2010 0 ulasan
1.Untuk memenangkan islam (Idzharul haq)
“Sesungguhnya agama (yang diredhai) disisi Allah hanyalah Islam “, Ali-Imran (3):19
Para mufassir menterjemahkan ayat di atas spt:
“Barang siapa yang mencari syariat selain syariat Islam, setelah diutus Nabi MuhammadSAW., maka tidak akan diterima Allah dan diakhirat tempat kembalinya adalah neraka.” Tafsir, Muhammad Ali ashShabuni
“Barangsiapa yang mencari agama selain islam yaitu selain tauhid dan tindik kepada hukum Allah, maka tidak akan diterima, dan di akhirat nanti akan termasuk ke dalam orang yang rugi kerana terhalang mendapat pahal, dan sebaliknya mendapat siksa…”.tafsir alMunir, Iman Nawawi

2. Merupakan Hujah dihadapan Allah
Dakwah sebagai hujah dihadapan Allah bahawa seseorang mukmin itu sudah menunaikan amalsoleh dengan berdakwah kepada manusia yang masih berada dalamsistem thoghut batil serta sistem kafir (kita berada dalam waqii’ yang berlainan dengan zaman Rasulullah)
Rujuk az-Zukhruf(43):44
3.Menjengkelkan hati orang-orang kafir
Oleh kerana kesombingan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam rangkamenghancurkan Islam dengan menggunakan pelbagai cara dan media, dengan sebab itu seseorang daiyah ituharus dapat menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan mengurangi para pemerintah dan wilayah mereka …Rujukar-Ra’d(13):41
“ Jihad tidak pernah tertidur
Perjuangan tidak pernah mati”
Berani mencuba dan tidak takut gagal
Adalah sebuah kemenangan serta
Belajar dari kegagalan adalah suatu kebijaksanaan”
Jangan menghakimi tetapi memberi khabar dan berita gembira”
Jangan mudah mengangkat muka, tapi serulah dan bawalah kepada kebenaran.”
Read more...
Reaksi: 

Definisi Dakwah

Dicatat oleh Pencari Cahaya (PC) On Ahad, Oktober 31, 2010 0 ulasan
Lughah: dakwah berasal daripada kata da’a-ya’du-da’watun yang bererti doa, seruan, panggilan permintaan,undangan atau mengajak, mengundang dan menyeru.
Istilah: dakwah merupakan suatu proses yang ditangani oleh penggerak2 dakwah untuk mengubah mad’u (sasaran dakwah) agarbersedia masuk ke jalan Allah. Proses yang disebut adalah suatu proses bukan kebetulan melainkan ia betul2 dirancang , dilaksanakan dan diaplikasikan secara terus oleh para pengembara dakwah (orang yang sukakan ujian) dalam rangka mengubah mad’u dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan oleh Islam.

Definisi secara keterbukaan

1. Proses untuk mengajak manusia kepada al-khoir (Islam) ali-Imran (3):104
2. Usaha untuk mengajak manusia kepada sabili Rabbik”. An-Nahl (16):125
3. Usaha untukmengeluarkan manusia dari (sistem batil) kepada cahaya (sistem Islam) al-Baqarah (2): 257
4. Menyeru manusia untuk masuk ke dalam Darul Islam di duniadan Darus Salam (syurga) di akhirat. Yunus (10):25
5. Mengajak untuk menegakkan sistem Islam (Dinul Islam) dan menjauhi perpecahan (firqoh/assobiyyah) asy-Syura(42):13
6. Mengajak atau menyeru manusia untuk memahami dan melaksanakan hukum-hukum Allah 9Rububiyyah), di dalam Kerajaan Allah (Mulkiyah) sebagai wujud pengabdian kepada Allah (Uluhiyah).
(“Maju melangkah untuk berjuang, berkorban harta dan jiwa untuk menatap masa depan, Marilah bekerja tidak sekadar kata, Lihatlah realiti jangan mencari muka, Kerana Allah SWT, Tidak akan merubah nasib suatu kaum, Sebelum kaum itu berusaha, Untuk melakukan Perubahan, Ingat! ISLAM pasti tegak kembali! yYakini itu!”)
Read more...
Reaksi: 

Dakwah Bukan Sekadar Kata!

Dicatat oleh Pencari Cahaya (PC) On Ahad, Oktober 31, 2010 0 ulasan
Sufyan berkata:
رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى
عدل بما يأمر عدل بما ينهى
عالم بما يأمر عالم بما ينهى
“Bersikap lembut dalam menyuruh
Bersikap lembut dalam mencegah
“Bersikap bijakdalam menyuruh
Bersikap bijak dalam melarang
“Bersikap ilmiah dalam menyuruh
Bersikap ilmiah dalam menolak”.


Read more...
Reaksi: 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Catatan Popular

  Solat dulu yup

  About Me

  Foto Saya
  Pencari Cahaya (PC)
  lahir kat 135 kampung hiliran masjid,21000 Kuala Terengganu, Terengganu, tinggal di Nabawan, Sabah selama beberapa tahun dan menetap di Kelantan selepas itu.....
  Lihat profil lengkap saya
  get this widget here

  Meh kecek smeta (jom berdialog)

  Followers

  5 Perkara